Avsnittet innehåller följande nyckelbegrepp:

gamet
zygot
återkorsning
utklyvning
locus
alleler
homologa
homozygot
heterozygot
fenotyp
genotyp

 
Livscykeln
Generna finns i par
Monogena egenskaper
Dominant nedärvning
Nedärvning av flera monogena
egenskaper på olika kromosomer
Nedärvning av flera monogena
egenskaper på samma kromosom
Vilket kön?
164 - 178 (168 - 183)
Nedärvning av flera monogena egenskaper på samma kromosomer
En kromosom innehåller ju fler än en egenskap. Hos oss så fördelas de
30 000 generna ju på 23 kromosomer, vilket innebär ca 1300 gener/kromosom. Mendel drog slutsatsen att gener nedärvs oberoende av varandra, men detta stämmer inte om generna ligger på samma kromosom. Då har de en stark tendens – vilket ju är helt logiskt med tanke på hur kromosomerna fördelas under meiosen – att följa varandra. Man säger att gener som ligger på samma kromosom tillhör samma kopplingsgrupp.
Men det är inte alltid så att förälderns kopplade gener ärvs av avkomman. Nej då, i naturen finns ytterligare sätt utöver meiosen att säkerställa variation bland könscellerna. Två homologa kromosomer kan nämligen byta segment med varandra. Detta kallas för överkorsning. Överkorsningar sker under profasen i meiosens första delning. Ju närmare två gener ligger på en kromosom, desto större är chansen att de ärvs tillsammans, eftersom sannolikheten att de skiljs åt vid en överkorsning är liten.