Discovery Education EspressoDiscovery Education EspressoLiber.se

STARTSIDAN
VAD ÄR ESPRESSO?
VARFÖR ESPRESSO?
FAQ
SMAKPROV
REFERENSER
UTBILDNING
KONTAKTA OSS
Discovery Education Espresso - en digital värld för F-6

Liber espresso har bytt namn till Discovery Education Espresso och utvecklas nu vidare i samarbete med Discovery Education, en global leverantör av tjänster inom skola som vill inspirera och engagera elever och hjälpa dem att nå kunskapsmålen.

Med Discovery Education Espresso har du ett multimediaverktyg som spar din planeringstid och som stimulerar till ökat lärande – oavsett ämne. Det är en onlinetjänst som du använder på en helt vanlig dator. Espresso ger dig ett aktuellt och åldersadekvat innehåll kopplat mot LGR11.

Ska du använda Espresso hemaccess loggar du in via online.liber.se

Tips och tricks
Centralt innehåll årskurs 1-3 svenska: Sambandet mellan ljud och bokstav (pdf)

Centralt innehåll årskurs 4-6 svenska: Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter (pdf)